10% DPH sazba uzákoněna

04.12.2014 15:03

Pod číslem 262/2014 vyšla ve Sbírce zákonů další novelizace zákona o DPH. Zákon zavádí druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 %.

Novela zavádí vedle dosavadní snížené sazby daně ve výši 15 % druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 %. Nadále má zůstat základní sazba daně ve výši 21 %.

Do sazby 10 % mají být zařazeny položky, které obsahuje návrh přílohy č. 3a k zákonu o DPH, a to:

  • počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti

Vše je definováno odkazem na nařízení (EU) č. 609/2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. To však příliš mnoho odpovědí nedává.

„Počáteční kojeneckou výživou“ se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence (dítě do dvanácti měsíců věku) během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů.

„Pokračovací kojeneckou výživou“ se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců.

„Potravinami pro malé děti (dítě od jednoho roku do tří let věku)“ se rozumí potraviny, které jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu, kromě obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem.

  • prostředky pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely
  • tištěné knihy, pokud reklama nepřesahuje 50 % plochy

Zároveň byl schválen pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 291, kterým se do druhé snížené sazby daně 10 % přidávají též mlýnské výrobky z obilovin, brambor, ze sušených luštěnin, sága, kořenů nebo hlíz, dále pak slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.