Daňové přiznání k dani silniční

18.01.2017 22:26

zdroj: portál.POHODA

Přiznání k dani silniční se podává jednou za rok, a to do 31. ledna následujícího roku. Nyní nás tedy do 31. 1. 2017 čeká daňové přiznání za rok 2016.
 
V průběhu roku 2016 však bylo nutné hradit zálohy na tuto daň ve výši 1/12 za kalendářní měsíc daňové povinnosti, popř. 25 Kč za každý den použití „zaměstnaneckého“ auta (tedy toho, za které zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady; může jít jen o osobní automobil, nákladní automobily podléhají klasické roční sazbě).
 
Zálohy se platí do 15. 4., do 15. 7.do 15. 10, další záloha je splatná k 15. 12. a hradí se za měsíce říjen a listopad. Nic však nebrání poplatníkovi uhradit silniční daň dopředu najednou. Jedná se mnohdy o malé částky, pokud je povinnost stanovena za jeden osobní automobil.
 
Sazby daně jsou odvozeny od zdvihového objemu motoru v cm3 u osobních automobilů – pohybují se od 1.200 Kč do 4.200 Kč za rok.
 
U nákladních automobilů jsou relevantní nápravy a největší povolená hmotnost v tunách – zde jsou již sazby vyšší a pohybují se od 1.800 Kč do 44.100 Kč. Návěsy pak používají pro výpočet daně součet největších povolených hmotností na nápravy a počet náprav u návěsů.
 
Všechny sazby je možné snížit, v jednom případě naopak je povinnost je zvýšit. Snížení se týká vozidel poplatníků provozujících zemědělskou výrobu u vozidel určených pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě (snížení o 25 %).
 
Častější je však využití snížení sazby daně z důvodu stáří, resp. „novosti“ vozidla. Zde jsou limity následující:

  • po dobu prvních 36 měsíců od data první registrace snížení o 48 %,
  • po dobu dalších 36 měsíců od data první registrace snížení o 40 %,
  • po dobu dalších 36 měsíců od data první registrace snížení o 25 %.

První registrací není myšlena registrace v ČR, ale registrace vozidla vůbec – vzhledem k tomu, že datum první registrace je součástí údajů ve „velkém“ technickém průkazu, je tento den zjistitelný i u aut dovezených (pozor tedy na datum, v technickém průkazu se uvádějí dva: datum první registrace vozidla a datum první registrace v ČR; pro účely silniční daně a možného snížení sazby je relevantní údaj o první registraci vozidla).
 
Zvýšení daně se aplikuje u vozidel registrovaných do 31. 12. 1989 – sazba se zvyšuje o 25 %.
 
Pokud dojde ke změně osoby poplatníka (např. prodej auta mezi podnikateli), pak je správný postup takový, že prodávající poplatník má daňovou povinnost do měsíce předcházejícího datu prodeje a kupující má daňovou povinnost v měsíci prodeje (resp. v měsíci, kdy dojde ke změně provozovatele v technickém průkazu, jak je stanovena osoba poplatníka).
 
Mnohdy se v praxi stává, že obě firmy hradí silniční daň v měsíci převodu provozovatele, byť prodávající z dikce zákona již k tomu není povinen.