Zálohy OSVČ v roce 2017

04.01.2017 22:32

zdroj: portál.POHODA

Zálohy na sociální pojištění v roce 2017

Záloha na sociální pojištění se počítá jako 29,2 % z vyměřovacího základu. Pokud nedosahuje minimální výše, platí se minimální záloha.
 
Minimální měsíční vyměřovací základ se u hlavní činnosti stanoví jako čtvrtina stanovené průměrné mzdy, tj. 1/4 z 28.232 Kč, což je po zaokrouhlení 7.058 Kč. Minimální záloha je pak 29,2 % z 7.058 Kč, což je po zaokrouhlení 2.061 Kč.
 
Minimální měsíční vyměřovací základ se u vedlejší činnosti stanoví jako desetina stanovené průměrné mzdy, tj. 1/10 z 28.232 Kč, což je po zaokrouhlení 2.824 Kč. Minimální záloha je pak 29,2 % z 2.824 Kč, což je po zaokrouhlení 825 Kč.
 
Pro vedlejší činnost je stanovena rozhodná částka ve výši 67.756 Kč. Pokud výdělky OSVČ „vedlejší“ takové výše nedosahují, nemusí platit sociální pojištění.
 
Maximální vyměřovací základ je u sociálního pojištění stanoven jako 48násobek průměrné mzdy, tj. 1.355.136 Kč.
 
V roce 2017 se nemocenské pojištění nemění a zůstává v platnosti minimální měsíční platba 115 Kč.

Zálohy na zdravotní pojištění v roce 2017

Záloha na zdravotní pojištění se počítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu. Pokud nedosahuje minimální výše, platí se minimální záloha z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ je určen jako polovina průměrné mzdy, což je 1/2 z 28.232 Kč, tj. 14.116 Kč. Minimální záloha je pak 13,5 % z 14.116 Kč a to je 1.906 Kč.
 
Maximální vyměřovací základ zdravotního pojištění není ani pro rok 2017 stanoven.

Odkdy platit nové zálohy?

Nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění se začínají platit až následující měsíc po měsíci, ve kterém je podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Tento termín je vázán na lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Standardní lhůta pro podání přiznání je 1. 4. 2017. Pak je podání přehledu v dubnu a nové zálohy od května. Pokud OSVČ využijí služeb daňového poradce, lhůty se posouvají o tři měsíce.
 
Ovšem pozor, OSVČ, které nyní platí minimální zálohy, musí výše uvedené minimální zálohy pro rok 2017 platit již od ledna 2017.
 
Ještě bych chtěl závěrem připomenout, že pro zdravotní pojišťovny platí nová povinnost provádět platby zdravotního pojištění přes účty zřízené u České národní banky. Z toho důvodu všechny zdravotní pojišťovny zřídily nové účty, kam se od ledna budou platby (zálohy a vyúčtování) zdravotního pojištění povinně odvádět.

Ing. Radek Bílý, daňový poradce