Daně

Nabízíme mimo jiné tyto služby:

  • Zpracujeme a podáme veškerá přiznání ke všem daním.
  • Poskytujeme daňové poradenství a průběžný daňový dohled.
  • Nabízíme možnost odkladu přiznání k dani z příjmů k 30. 6.
  • Řešíme za vás daňové problémy včetně vypracování odborných stanovisek
  • Řešíme daňovou optimalizaci
  • Zastupujeme klienta v daňovém řízení.
  • …a mnoho dalšího