Bezúročné zápůjčky u zaměstnanců a ostatních fyzických osob

29.01.2015 10:56


27.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po novele zákona o daních z příjmů se změnilo daňové nakládání s nepeněžními příjmy z bezúročných zápůjček.

Při poskytnutí bezúročné zápůjčky vzniká dlužníkovi majetkový prospěch. Ten je předmětem daně z příjmů, je však za určitých podmínek osvobozen. Jiné nakládání je u zaměstnanců a u jiných fyzických osob.

 

Příklad 1:

Zaměstnavatel se rozhodl pomoci svému zaměstnanci částkou 250 000 Kč poskytnutou bezúročně.

Majetkový prospěch u bezúročné zápůjčky zaměstnance od zaměstnavatele je osvobozen ve vztahu k jistině 300 tisíc Kč. Tedy v tomto případě nebude přidaněn žádný úrok.

 

Příklad 2:

Pan Zelený se rozhodl pomoci svému známému panu Červenému částkou 80 000 Kč poskytnutou bezúročně.

Majetkový prospěch u bezúročné zápůjčky zaměstnance od zaměstnavatele je osvobozen ve vztahu k jistině 100 tisíc Kč. Nemůže však jít o příjmy ze závislé činnosti, tj. příjmy zaměstnance od zaměstnavatele. Tedy v tomto případě nebude přidaněn žádný úrok.

 

Příklad 3:

Pan Novák se rozhodl pomoci svému synovi částkou 380 000 Kč poskytnutou bezúročně.

Pokud jde o bezúročnou zápůjčku od příbuzného v linii přímé i vedlejší, od osoby, se kterou žil nejméně po dobu 1 roku ve společně hospodařící domácnosti nebo ze svěřenského fondu, pak jsou příjmy osvobozeny bez limitu.