Daňový balíček 2021

27.12.2020 17:07

Balíček daňových změn pro rok 2021, který byl definitivně schválen Poslaneckou sněmovnou dne 22.12.2020, doplní daňové změny, které již platí - např. již platí zásadní změny daňového řádu či změny pro fyzické osoby přijaté spolu se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí v osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí; platí již také např. paušální daň.

Prezident 20.12.2020 potvrdil, že zákon nebude vetovat. Protože však zřejmě prezident svým podpisem neumožní, aby daňový balíček nabyl účinnosti od 1.1.2021, tak se zřejmě začne uplatňovat až od února, pokud bude vyhlášen do konce ledna. Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka se však použije již pro zúčtování mezd za leden 2021, pokud bude balíček vyhlášen do konce ledna.

Daňový balíček přinese především tyto změny

  • zrušení superhrubé mzdy spolu se zavedením progresivní sazby daně - 15% sazby daně se uplatní do 48násobku průměrné mzdy a 23% sazba se uplatní u základu daně nad 48násobek průměrné mzdy
  • zvýšení slevy na poplatníka o 3.000 Kč pro rok 2021, tj. na 27.840 Kč, a o další 3.000 Kč pro rok 2022, tj. na 30.840 Kč
  • daňová podpora peněžního příspěvku na stravování (poprvé za únor 2021, pokud bude balíček vyhlášen do konce ledna)
  • změny v oblasti odpisování dlouhodobého majetku - např. zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek ze 40 na 80 tis. Kč a urychlení odpisu investic obnovením mimořádných odpisů pro nový hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině s možností daňového odpisu během 12 resp. 24 měsíců s možností použití již pro majetek pořízený od 1.1.2020
  • změny DPH navazující na změny daní z příjmů v oblasti dlouhodobého majetku.