Nespolehlivý plátce DPH

29.01.2015 11:16

 

15.1.2015, Zdroj: Finanční správa


V souvislosti s rozšířením možnosti aplikace institutu nespolehlivého plátce DPH od 1. 10. 2014 s podstatným faktickým dopadem možnosti naplnění těchto nových přísnějších podmínek od 1. 1. 2015 doporučuje Finanční správa ČR plátcům daně průběžně sledovat seznam nespolehlivých plátců DPH.

Ten je dostupný v Registru plátců DPH na internetových stránkách daňové správy nebo Daňovém portálu Finanční správy ČR, a to mimo další zejména v případech uplatňování nároku na odpočet daně při pořízení zdanitelného plnění.

V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pro rok 2015, upozorňujeme, že došlo ke snížení limitu omezující platby v hotovosti, a to z původně platných 350.000,- Kč aktuálně na 270.000,- Kč.

Tento limit, resp. jeho dvojnásobek, je jednou z podstatných podmínek aplikace institutu ručení za nezaplacenou DPH podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění p. p., tj. při platbě za zdanitelné plnění na nezveřejněný účet plátce.

Podrobné informace k institutu nespolehlivého plátce DPH a souvisejícímu institutu ručení za nezaplacenou daň podle § 109 odst. 3 zákona o DPH lze nalézt na internetových stránkách finančních správy v sekci Daně a pojistné – Daň z přidané hodnoty – Informace, stanoviska a sdělení – Nespolehlivý plátce / Ručení.