Nové výše minimálních záloh pro OSVČ

14.01.2021 15:59

Tak jako každý rok se i letos od ledna mění výše minimálních záloh na pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné.

Sociální pojištění: nová minimální měsíční záloha = 2 588 Kč pro OSVČ hlavní, pro vedlejší činnost je to 1 036 Kč.

Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné i zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. 48 × 35 441 Kč = 1 701 168 Kč pro rok 2021.

Zdravotní pojištění: nová minimální záloha = 2 393 Kč