Reverse charge na mobily a další zboží

21.11.2014 14:40

Povinnost přiznat daň se má nově přenášet na příjemce i při dodání dalšího zboží, u něhož tak stanoví vláda nařízením. Od roku 2015 se zvažuje zavést tento postup například na obiloviny, vybrané kovy či mobilní telefony.

Směrnice Rady č. 2013/43/EU a č. 2013/42/EU umožňují členským státům volitelný a dočasně používaný mechanismus přenesení daňové povinnosti při dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a dále zavedení mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. V souvislosti s tímto jsou navrženy koncepční změny v režimu přenesení daňové povinnosti.

Do zákona o DPH se mají doplnit ustanovení o dočasném použití režimu přenesení daňové povinnosti. V tomto režimu má povinnost přiznat daň příjemce u dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu o DPH, pokud tak vláda stanoví nařízením.

V současné době se připravuje nařízení, podle něhož by se přenos daňové povinnosti měl týkat například těchto artiklů:

  • obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě, pokud odpovídají v nařízení uvedeným kódům nomenklatury celního sazebníku,
  • surové či polozpracované kovy včetně drahých kovů, pokud odpovídají v nařízení uvedeným kódům nomenklatury celního sazebníku a režim přenosu povinnosti přiznat daň se na ně nevztahuje již z jiného důvodu,

Pokud celková částka základu daně na daňovém dokladu překračuje částku 100 000 Kč, pak se má režim přenosu povinnosti přiznat daň použít například tehdy, jsou-li dodávány mobilní telefony, mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, pokud odpovídají v nařízení uvedeným kódům nomenklatury celního sazebníku, herní konzole, tablety a laptopy, pokud odpovídají v nařízení uvedeným kódům nomenklatury celního sazebníku.

Na konečnou podobu nařízení je však potřeba ještě počkat.Zdroj: https://www.du.cz/33/reverse-charge-na-mobily-a-dalsi-zbozi-od-2015-uniqueidgOkE4NvrWuMdlzpIfIyuG5CPY7xWdPfojAfKtmfKBkk/#ixzz3Ji6AOY46
Copyright © Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r. o.