Ručení za nezaplacenou DPH již od 540 000 Kč

19.12.2014 12:59

Snížení limitu pro platby hotovosti má vliv na vznik ručení za DPH nezaplacenou dodavatelem. Od 1. 12. 2014 byla hranice snížena na 540 000 Kč.

Od 1. prosince 2014 byl novelizován zákon o omezení plateb v hotovosti tak, že byl snížen limit pro platby v hotovosti z 350 000 Kč na 270 000 Kč.

Tato položka má vliv na vznik ručení za neodvedenou DPH. Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud úplata byla poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný účet než účet poskytovatele, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců. To platí jen u plateb překračujících dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně.

Do konce listopadu 2014 vznikalo ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty v případě, kdy úplata za zdanitelné plnění překročí 700 000 Kč.

Od prosince 2014 vzniká ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty v případě, kdy úplata za zdanitelné plnění překročí 540 000 Kč16.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer