Sazby stravného pro rok 2015 v podnikatelské sféře

29.01.2015 10:51

Doba trvání cesty

5 až12 hod.

Déle než 12, nejdéle však 18 hod.

Déle než 18 hod.

1. 1. - 31. 12. 2015

69 

104

163