Sazby stravného pro rok 2015 v zaměstnanecké sféře

29.01.2015 10:50

Doba trvání cesty

5 až12 hod.

Déle než 12, nejdéle však 18 hod.

Déle než 18 hod.

1. 1. -31. 12. 2015

69 Kč až 82 Kč

104 Kč až 125 Kč

163 Kč až 195 Kč

1. 1. -31. 12. 2014

67 Kč až 80 Kč

102 Kč až 123 Kč

160 Kč až 191 Kč

1. 1. - 31. 12. 2013

66 Kč až 79 Kč

100 Kč až 121 Kč

157 Kč až 188 Kč

1. 1. - 31. 12. 2012

 64 Kč až 76 Kč

96 Kč až 116 Kč

151 Kč až 181 Kč