Silniční daň za rok 2016

18.01.2017 22:23

Zdroj: portál.POHODA

 

Zákon o dani silniční nepatří, na rozdíl od jiných daňových zákonů, k často novelizovaným předpisům, ani neobsahuje příliš mnoho paragrafů, přesto někdy činí jeho aplikace problémy.
 
Poplatníkem daně je osoba, která je zapsána jako provozovatel v technickém průkazu, popř. osoba, která využívá vozidlo provozovatele, který zemřel, zanikl nebo byl zrušen, nebo používá vozidlo odhlášené z registru vozidel.
 
Dále je poplatníkem zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu. A rovněž také osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba, a dále je poplatníkem i organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
 
Silniční dani podléhají:
  • vozidla registrovaná v ČR,
  • vozidla provozovaná v ČR,
  • vozidla používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s výjimkou používání veřejně prospěšných poplatníků, pokud příjmy z činnosti, pro které se vozidla používají, nejsou předmětem daně),
  • vozidla používaná poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnostem, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti.
Automobily nad 3,5 tuny jsou předmětem silniční daně vždy, pokud jsou výlučně určeny k přepravě nákladů a jsou registrované v ČR.
 
Pokud je z předchozího výčtu zřejmé, že se zdaňují „podnikatelská“ auta, pak u nákladních automobilů nad 3,5 tuny je poplatníkem i osoba – nepodnikatel, pokud je jako provozovatel zapsána v technickém průkazu. Ovšem jak se dále v zákoně dozvíme, platí pro tato vozidla do 12 tun 100% snížení daně, pokud jsou používána veřejně prospěšnými poplatníky nebo fyzickými osobami pouze k činnosti, která není zdaňována jako samostatná činnost.
 
Navíc pokud mají poplatníci jen tato auta, nejsou povinni ani podávat daňové přiznání, čímž jejich povinnost tedy vlastně končí hned u svého zrodu.
 
Jen kdyby byla osoba – nepodnikatel provozovatelem vozidla nad 12 tun, pak by bez ohledu na způsob využití platila silniční daň vždy (s možností snížení o 48 % za podmínek uvedených u aut od 3,5 do 12 tun u těchto poplatníků).
 
Pokud by automobil s českou registrační značkou byl zapůjčen např. společnosti na Slovensko, neplatila by se z tohoto automobilu silniční daň, protože není splněna podmínka provozu v ČR. Dále nepodléhá silniční dani ani auto, které slouží výhradně k činnostem z pronájmu fyzické osoby, které jsou zdaňovány v § 9 daně z příjmů (samostatnou činností totiž daň z příjmů vymezuje v § 7 příjmy OSVČ, osoby s nezávislým podnikáním apod.).
 
Zákon dále vymezuje řadu vozidel, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny. Běžný podnikatel využije např. osvobození pro vozidla s méně než čtyřmi koly (kategorie L v technickém průkazu), vozidla do 12 tun na elektrický nebo hybridní pohon, vozidla na LPG, CNG nebo s motorem pro benzín E85. Kromě prvně jmenovaného musí však toto osvobození uplatnit až v daňovém přiznání, byť by nakonec celková daň vůbec nevznikla. Do přiznání se tedy naopak neuvádějí motocykly