Archiv článků

Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2017

23.01.2017 21:45
Daň z příjmů fyzických osob,   zdroj: Finanční správa Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda na 11 000 korun za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). V důsledku toho: se zvyšuje částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo...
Celý článek

Daňové přiznání k dani silniční

18.01.2017 22:26
zdroj: portál.POHODA Přiznání k dani silniční se podává jednou za rok, a to do 31. ledna následujícího roku. Nyní nás tedy do 31. 1. 2017 čeká daňové přiznání za rok 2016.   V průběhu roku 2016 však bylo nutné hradit zálohy na tuto daň ve...
Celý článek

Silniční daň za rok 2016

18.01.2017 22:23
Zdroj: portál.POHODA   Zákon o dani silniční nepatří, na rozdíl od jiných daňových zákonů, k často novelizovaným předpisům, ani neobsahuje příliš mnoho paragrafů, přesto někdy činí jeho aplikace problémy.   Poplatníkem daně je osoba, která je zapsána...
Celý článek

Změny ve zdravotním pojištění od roku 2017

17.01.2017 22:27
zdroj: portál.POHODA a Všeobecná zdravotní pojišťovna Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se od 1. 1. 2017 týkají všech skupin plátců pojistného. Tedy osob samostatně výdělečně činných („OSVČ“), osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu.   Zvýšení průměrné...
Celý článek

Nemocenská u dohod a zaměstnání malého rozsahu

13.01.2017 22:29
zdroj: portál.POHODA Obecně platí, že z dohody o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu není odváděno sociální pojištění. Existují však i výjimky, které následně založí nárok na případnou nemocenskou. Jakých případů se to týká?   Nárok na...
Celý článek

EET - druhé kolo

13.01.2017 21:50
zdroj: Finanční správa Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu. Podnikatelé by neměli odkládat podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli. Prvním krokem přípravy ke správnému...
Celý článek

EET 2. fáze

11.01.2017 21:47
zdroj: Finanční správa Start 2. fáze Dnem 1. března 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na tržby podnikatelů, provozujících maloobchod a velkoobchod dle klasifikace NACE, za předpokladu, že se bude jednat o platby uskutečněné v hotovosti nebo...
Celý článek

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016

05.01.2017 21:48
zdroj: Finanční správa Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016. Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes...
Celý článek

Zálohy OSVČ v roce 2017

04.01.2017 22:32
zdroj: portál.POHODA Zálohy na sociální pojištění v roce 2017 Záloha na sociální pojištění se počítá jako 29,2 % z vyměřovacího základu. Pokud nedosahuje minimální výše, platí se minimální záloha.   Minimální měsíční vyměřovací základ se u hlavní činnosti stanoví jako čtvrtina...
Celý článek

Nespolehlivý plátce DPH

29.01.2015 11:16
  15.1.2015, Zdroj: Finanční správa V souvislosti s rozšířením možnosti aplikace institutu nespolehlivého plátce DPH od 1. 10. 2014 s podstatným faktickým dopadem možnosti naplnění těchto nových přísnějších podmínek od 1. 1. 2015 doporučuje Finanční správa ČR plátcům daně průběžně...
Celý článek
Záznamy: 1 - 10 ze 29
1 | 2 | 3 >>